Overijsselse Historische Bijdragen 2017

De Overijsselse Historische Bijdragen van 2017 staan geheel in het teken van de Hanze. Vier  artikelen behandelen de historische Hanze. Deze middeleeuwse handelsorganisatie was primair een verbond van op de Oostzeehandel gerichte kooplieden. Omdat de Overijsselse Hanzesteden aan de grenzen van het handelsnetwerk lagen, hadden zij een scharnierfunctie in de economische dynamiek van de dertiende tot de zestiende eeuw. De Nederlandse Hanzesteden werden in de eerste helft van de zestiende eeuw ingelijfd bij het Habsburgse Rijk en traden daarmee uit het Duitse Rijk, maar wisten zich aanvankelijk staande te houden binnen het handelsverbond. Uiteindelijk verloor de Hanze het echter van de nieuwe manier van handeldrijven zoals de Hollanders die met veel succes beoefenden. In 2011 werd in de IJssel bij Kampen het wrak van een vijftiende-eeuwse kogge gevonden. Het vijfde artikel in deze bundel gaat in op de hedendaagse omgang met de historie van de Hanze.