Collectie

De Vereeniging heeft in de loop der jaren een uitgebreide collectie opgebouwd. Deze wordt professioneel beheerd.

 • Bibliotheek: in bruikleen bij de Athenaeumbibliotheek in Deventer.
  De collectie bestaat uit ruim 7.000 titels vanaf de vijftiende eeuw tot heden.
  De bibliotheek is doorzoekbaar middels de catalogus van de Athenaeumbibliotheek. Alle boeken zijn herkenbaar aan de signatuur BORG (Bibliotheek Overijsselsch Regt en Geschiedenis).
 • Museumcollectie: in bruikleen bij het Stedelijk Museum Zwolle.
  In 1883 werd door de Vereeniging een museum aan de Diezerstraat in Zwolle geopend. In 1904 kwamen de collecties naar het Drostenhuis, waar ze in slechte omstandigheden werden bewaard. In 1953 werd het museum losgekoppeld van de VORG, maar de collecties bleven als bruiklenen in het museum.
  De collectie bestaat uit schilderijen, prenten, tekeningen, realia en vele andere stukken. Door de sluiting van het Museum worden deze nu opgeslagen in een depot. Wij zijn in overleg over een nieuwe toekomst voor onze verzameling.
 • Archief: in bruikleen bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Een duizenden stukken tellende collectie vanaf de veertiende eeuw tot heden. Het archief bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Diverse afzonderlijk geïnventariseerde archiefstukken met betrekking tot de Overijsselse geschiedenis.
  • Het eigenlijke archief van de Vereeniging, met daarin alle zaken met betrekking tot het functioneren van de VORG.
   • Archiefblok 181 – Vereenigingsarchief.
   • Archiefblok 181.1 – 181.5 Diverse ongeïnventariseerde stukken, waaronder diverse kerkelijke archivalia en de collectie E.D. Eijken
 • Diverse individuele stukken zijn in direct bruikleen aan andere instellingen gegeven, zoals de Ridderlijke Duitsche Orde te Utrecht, Museum Twentse Welle te Enschede en Museum Bad Bentheim.