Collectie

De Vereeniging heeft in de loop der jaren een uitgebreide collectie opgebouwd. Deze wordt professioneel beheerd.

 • Bibliotheek: in bruikleen bij de Athenaeumbibliotheek in Deventer.
  De collectie bestaat uit ruim 7.000 titels vanaf de vijftiende eeuw tot heden. Van diverse organisaties verwerft de Vereeniging jaarlijks publicaties, welke periodiek aan de collectie worden toegevoegd. Daarnaast worden door leden en niet-leden regelmatig boeken aan de Vereeniging geschonken.
  De bibliotheek is doorzoekbaar middels de catalogus van de Atheneaumbibliotheek. Alle boeken zijn herkenbaar aan de signatuur BORG.
 • Museumcollectie: in bruikleen bij het Stedelijk Museum Zwolle.
  In 1883 werd door de Vereeniging een museum aan de Diezerstraat in Zwolle geopend. In 1904 kwamen de collecties naar het Drostenhuis, waar ze in slechte omstandigheden werden bewaard. In 1953 werd het museum losgekoppeld van de VORG, maar de collecties bleven in het museum.
  De collectie bestaat uit schilderijen, prenten, tekeningen, realia en vele andere stukken. Deze is ten dele toegankelijk via de catalogus van het museum.
 • Archief: in bruikleen bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Een duizenden stukken tellende collectie vanaf de veertiende eeuw tot heden. Het archief bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Diverse afzonderlijk geïnventariseerde archiefstukken met betrekking tot de Overijsselse geschiedenis.
  • Het eigenlijke archief van de Vereeniging, met daarin alle zaken met betrekking tot het functioneren van de VORG.
   • Archiefblok 181 – Vereenigingsarchief.
   • Archiefblok 181.1 – 181.5 Diverse ongeïnventariseerde stukken, waaronder diverse kerkelijke archivalia en de collectie E.D. Eijken