Hoe het Stedelijk Museum ontstond uit het Provinciaal Museum

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2017 in de Stadsgehoorzaal te Kampen is gesproken over de actuele situatie bij het Stedelijk Museum Zwolle. Eén van de onderwerpen was op welke manier de overgang van Provinciaal Overijssels Museum (POM) naar Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) is gegaan. Het bestuur heeft aan de leden toegezegd de hierover in het archief van de vereniging aanwezige bescheiden beschikbaar te stellen. De stukken kunt u hier downloaden.