Organisatie

De vereniging draagt de naam “Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis”. De Vereeniging is opgericht te Zwolle op 14 juli 1858 en duurt voor onbepaalde tijd.

Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix

Bestuur
jhr. mr. C.A. de Beaufort, voorzitter
jhr. drs. F.W.W.H. van Coeverden, secretaris
mr. F.A. Bakker, penningmeester
ir. H. Hengeveld
drs. L. Folkertsma

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten.

Raad van Advies
dr. C.M. Hogenstijn
jhr. drs. H.W.A. Repelaer van Driel
mr. H.R. Behrens
drs. F.H. baron Sloet van Oldruitenborgh

Comité van Aanbeveling
drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester van Kampen
drs. H.J. Meijer, burgemeester van Zwolle
drs. O. van Veldhuizen, burgemeester van Enschede

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

Onderzoek te doen naar de geschiedenis en het recht van Overijssel en het aanmoedigen van alle werkzaamheden, die zulks kunnen bevorderen.

Het uitgeven en bewerken van de bronnen en de resultaten van onderzoek betreffende het recht en de geschiedenis van Overijssel.

Het in stand houden van de in eigendom aan de vereniging toebehorende collecties.

ANBI

Per 1 september 2008 is de Vereeniging een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen zijn fiscaal als gift aftrekbaar, over de schenking wordt geen schenkbelasting geheven. Over bij testament te legateren bedragen wordt geen erfbelasting betaald.

Statuten
Statuten

Jaarrekening en begroting

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Begroting 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2017
Begroting 2018