Overleg VORG en HCO over beheer historische collectie

Het college van B&W Zwolle heeft de subsidieverstrekking van het Stedelijk Museum Zwolle per 1 januari 2018 beëindigd. Waarmee er een einde is gekomen aan het functioneren van dit museum. Allemaal Zwolle gaat nu verder om het verhaal van Zwolle te vertellen.

Een belangrijk deel van de VORG-collecties is via een bruikleenovereenkomst ondergebracht bij het Stedelijk Museum. Deze collectie moet nu een nieuwe toekomst krijgen.

De gemeente Zwolle heeft het Historisch Centrum Overijssel bereid gevonden om vanaf 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid  voor het beheer van de collecties van het SMZ over te nemen. In dat kader is de gemeente bereid voor de korte en lange termijn financiële middelen beschikbaar te stellen.

Wij zijn nu in overleg om te zien hoe onze collectie beheerd gaat worden en welke afspraken daarover gemaakt kunnen worden.

Het Historisch Centrum Overijssel zal uiterlijk in het voorjaar 2019 met een toekomstgericht collectieplan komen. Wij zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de voorbereiding en opstelling van dit collectieplan.

Het bestuur  onderstreept daarbij de wenselijkheid van goede samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.