Hanzeroutes

Deze kaart van de Hanzeroutes kwam aan de orde tijdens het Hanzesymposium dat wij vorig jaar organiseerden. (Ga met uw muis over de afbeelding om in te zoomen).

Bron: Hanno Brand, Hanzebewustzijn en regionaal opportunisme. Zuiderzeesteden tussen Habsburg en Hanze (1470-1560); lezing gehouden op 19 mei 2017 de Kampen. Hanno Brand is namens de Fryske Akademy bijzonder hoogleraar “Friesland en de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800)”.