Xylotheek

In de 19e eeuw verwierf onze vereniging de Xylotheek van de voormalige Universiteit van Harderwijk. Een Xylotheek is een houtverzameling in boekvorm, waarvan elk boek gemaakt is van de houtsoort die daarin behandeld wordt. De rug wordt gevormd door de bast van de boom. Binnen zijn de zaden, vruchten of stuifmeel te vinden, evenals een gedroogd blad en enkele twijgen. Het boek werd gebruikt bij het onderwijs over bomen en heesters. De Xylotheek heeft 126 delen, die in langdurige bruikleen zijn bij Museum Twentse Welle in Enschede, en waar ze ook te zien zijn.

Westerse Plataan (Platanus Occidentalis)