Iets meer over De Groote Scheere

Op de grens van Overijssel en Drenthe, bij Gramsbergen, ligt Landgoed De Groote Scheere: een historisch cultuurlandschap. Grasland, akkers, rietgedekte boerderijen met karakteristieke luiken en andere streekeigen gebouwen, bossen, natuurterrein en houtwallen worden middels eeuwenoude zandpaden met elkaar verbonden en leveren een uniek landschap. Op het landgoed bevindt zich de buurtschap Holthone.

De Ganzenhoeve in vogelvlucht

Met aan de rand een aantal karakteristieke boerderijen vormt de eeuwenoude Holthoner esch de historische kern van het 800 hectare tellende landgoed. Dit centrale deel van het landgoed wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap rond de grote, bolvormige es, met oude boerderijen, akkers, graslanden en houtwallen. Daaromheen liggen de lagere beekdalgronden van de Vecht. Verder richting de Krim liggen veen- en heideontginningsgronden uit het begin van de 20e eeuw. Dit zijn momenteel ook de belangrijkste agrarische gebieden. Van oudsher heeft het landgoed een sterk agrarisch karakter met een zevental verpachte of in erfpacht uitgegeven agrarische bedrijven

Excursie

De excursie op 18 mei 2018 vindt plaats onder leiding van de rentmeester van ASR real estate.

Ryan Nijzink woont in Wierden, het dorp waar hij opgroeide als zoon van een melkveehouder. Hoewel zijn broer het ouderlijk bedrijf overnam heeft de agrarische sector hem nooit losgelaten. Daarom koos hij voor de opleiding Dier & Veehouderij aan Hogeschool Larenstein met als specialisatie de rentmeestersopleiding en een studie Agrarische bedrijfseconomie aan de Wageningen Universiteit. Sinds 1 september 2015 is Ryan rentmeester bij a.s.r. real estate voor Oost-Nederland.