Geweest: Goedemiddag Genemuiden op 28 september

Kort middagprogramma op 28 september in de stad Genemuiden, waar in 1869 een openbaar rookverbod werd ingesteld. Lezing over uitwaaierend calvinisme, en een stadswandeling, 150 jaar na de stadsbrand van 1868.

Centrum van Genemuiden na de brand (HCO, fotocollectie)

Uitwaaierend calvinisme

Genemuiden behoort tot een gebied in Nederland waar het calvinisme nog relatief sterk vertegenwoordigd is, uitgewaaierd over verschillende kerken.
Waarom juist hier? En hoe verhoudt zich dit calvinisme tot de uiterst praktische (en in bepaalde opzichten eerder liberale) bedrijfsvoering, die dit gebied eveneens eigen is?

Op deze vragen gaat Gert van Klinken in. Daarbij wordt tevens verwezen naar de catechese, met het daarin gemaakte onderscheid tussen openbaring in de Bijbel en in de Natuur.

Stadswandeling

De aanleiding tot het rookverbod (in een klein deel van de stad) was de verwoestende stadsbrand van 1868, nu 150 jaar geleden. Meer dan 140 gebouwen en 39 hooibergen werden in de as gelegd.
Snel werd de stad weer herbouwd. Onder leiding van ons lid Gert-Jan Westhoff wordt in 45 minuten een beeld gegeven van hetgeen daarvoor en daarna tot stand is gebracht.

Programma van 28 september

14.30 uur: inloop in de Garfkamer van de Grote Kerk

15.00 uur: lezing Gert van Klinken

16.00 uur: stadswandeling met Gert-Jan Westhoff

17.00 uur uiterlijk: einde

Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over locatie en parkeren.
Kent u iemand die belangstelling heeft? Introductie is mogelijk.
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden; dus een leuke trip in de vroege herfst.

Over de sprekers

Dr. Gert van Klinken is docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en Groningen en woont in Zwolle. (foto: PThU)

Gert-Jan Westhoff is werkzaam als docent in het basisonderwijs, en publiceert regelmatig op geschiedkundig gebied. In het kader van zijn vervolgstudie deed hij onderzoek naar joodse werkkampen in Staphorst (1942), dat in boekvorm verscheen als “Dwangarbeid in Staphorst (2012) “. Verdere publicaties zijn onder andere “Heimwee-eilanden, Geelmuiden, Hasselt, Hattem en IJsselmuiden in de Noord-Molukken (2017)”, “Het Staphorst dat verdwenen is (2016)”. (foto: Jan van Kleef)

Het is op initiatief van Gert-Jan dat deze middag tot stand is gekomen.