Privacyreglement

Privacyreglement Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

Gebruikt worden de volgende persoonsgegevens

titulatuur, naam, adres, woonplaats, emailadres

gezonden emails geopend/aangeklikt/niet geopend

datum aanvang, verlenging en einde lidmaatschap

datum aanvang, verlenging en einde toezending nieuwsbrief per email aan niet-leden

deelname of inschrijving voor activiteiten van organisatie

indien er betaald moet worden: al dan niet betaald en welk bedrag

Doel van de gegevens

het voeren van de ledenadministratie

het in rekening brengen van contributie

het in rekening brengen van een deelnemersbijdrage voor eigen activiteiten

het sturen van post aan leden

het sturen van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan leden

het sturen van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan niet-leden, die daarom via een aanmelding om hebben gevraagd (abonnees)

het bepalen van de effectiviteit van het bereiken van de leden of aangemelden

het lokaliseren van foute of vervallen emailadressen

controle bij deelname aan bijeenkomsten of activiteiten

Verstrekken aan leden of derden

De gegevens worden niet aan andere leden verstrekt en ook niet aan derden, tenzij het gaat om wettelijke verplichtingen en in dit geval alleen op een schriftelijk aanvraag en met gerechtvaardigde reden.

Herkomst van de gegevens

De gegevens zijn verstrekt door de leden zelf, via aanmelding, melding van wijziging door de leden zelf of door nabestaanden in geval van overlijden.

Hetzelfde geldt voor abonnees voor emails en nieuwsbrief via email.

Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens van leden worden bewaard gedurende de periode van lidmaatschap, en als archief bewaard gedurende een wettelijke periode van 7 jaar na het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. Dit vanwege de verantwoording die moet kunnen worden gedaan aan de belastingdienst vanwege de status als ANBI-instelling.

Dezelfde periode van 7 jaar geldt voor persoonsgegevens van niet-leden, die deelgenomen hebben aan activiteiten van organisatie, waarvoor een geldelijke bijdrage is gevraagd.

Persoonsgegevens van abonnees van emails en nieuwsbrieven per email worden bewaard zolang de abonnees deze ontvangen. Indien deze verzending op het verzoek van abonnees of door onszelf wordt beëindigd, worden de gegevens na afloop van 1 jaar na het jaar waarin de verzending is beëindigd, verwijderd.

Privacyverklaring

Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op de website van de organisatie, hoe die te bereiken is en welke gegevensverwerking plaatsvindt.

Zwolle, maart 2018