Terugblik zomervergadering 2018

We kijken terug op een gevarieerd programma in Gramsbergen.

Hulde

In de algemene ledenvergadering werd Pietrik Scheffer onder luid applaus benoemd tot erelid.  Na bijna 17 jaar bestuurslidmaatschap geeft hij het stokje door.

Pietrik ontving ook de bijbehorende erepenning

 

Burgemeester op bezoek

De burgemeester van de gemeente Hardenberg bezocht de ledenvergadering, waarna hij in een gloedvol betoog de kwaliteiten van de gemeentelijke ontwikkeling uitlegde. Deze gemeente, die bestaat uit maar liefst 17 keren, heeft kans gezien zich als een goede en sterke organisatie te ontwikkelen met behoud van lokale identiteiten.

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg aan het woord

 

Overijsselse Historische Bijdragen 2018

Primeur voor de zomervergadering. Presentatie van de editie 2018 in de vergadering. Hoofdredacteur Frits Schmidt gaf een presentatie over het onderwerp Zuiderzeewet, waarover een artikel in de OHB is opgenomen. Door deze wet eindelijk droge voeten in de plaatsen rond de Zuiderzee en selfs in Zwolle, vak geplaagd door hoog water. Ook de andere artikelen werden kort aangestipt.

U ziet op welk moment de foto is genomen

 

Visie, feiten en veranderingen op Landgoed De Groote Scheere

De rentmeester van ASR, de eigenaar van het Landgoed, gaf een kernachtig overzicht van het landgoed, de beheersvisie en de keuzes die gemaakt zijn om het Landgoed toekomstbestendig te maken. Waarna de leden zich per auto naar het landgoed haastten, met een kort bezoek aan de zorgboerderij, waarmee een nieuwe invulling wordt gegeven aan een voorheen agrarisch bedrijf. De vrijkomende grond komt beschikbaar voor “toekomstboeren”, die meer ruimte op het landgoed nodig hebben. Verder werd een wandeling gemaakt op de Holthoner Es.

Zorgboerderij De Klumpe

Er komen twaalf appartementen in de boerderij, bestemd voor zowel ouderen als jongeren met een zorgvraag.  De bewoners zijn mensen die vanwege ouderdom of een lichamelijke aandoening hulp nodig hebben bij de invulling van de dag. Dagbesteding kan in de vorm van groenonderhoud, houtbewerking of muziek. Ook zijn er plannen voor een moestuin.