Martelaressen van adel, fictie en feiten over de twee ‘doperse’ joffers Van Beckum

Op woensdag 24 oktober is het eerste boek met deze titel aangeboden aan burgemeester Ellen Nauta van gemeente Hof van Twente.

Auteur Henk Boom heeft het spoor van het verhaal van de joffers, die in 1544 op de brandstapel stierven, terug gevolgd in de tijd om het ontdoen van bedenksels en verdichting. Waren ze werkelijk doopsgezind, hoe kan het dat het gerechtelijke vonnis en de verslagen van hun verhoren spoorloos zijn verdwenen? Waren er andere belangen voor hun arrestatie, was er wel sprake van een ketterjacht? Nieuw ontdekte informatie geeft aan dat het een bizar een waargebeurd verhaal is, voor het eerst geplaatst in de context van die tijd.

Online te bestellen bij uitgeverij WalburgPers, prijs € 24,95.