Geweest: Discussiecollege Overijselsch Regt 5 november 2018

Hoe zat het nu eigenlijk met de eigendom?

De rechten op onroerend goed nu en in de Middeleeuwen

Wie onderzoek doet in bronnen over onroerend goed uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd zal spoedig vaststellen dat de daarin voorkomende rechten afwijken van de moderne, ook al komt men er termen in tegen die sterk lijken op de nu gangbare. Bij publicatie van de resultaten van hun onderzoek komen auteurs dan voor het probleem te staan hoe die rechten benoemd moeten worden. Mag bijvoorbeeld het begrip eigendom gebruikt worden?

De spreker heeft vastgesteld dat in de literatuur heel verschillende rechten als ‘eigendom’ en heel verschillende gerechtigden als ‘eigenaar’ worden aangeduid. Dit is vanzelfsprekend heel verwarrend. Zijn verhaal gaat over de vraag of het kan worden vermeden en hoe het beter kan.

Om dit te kunnen doen zal hij in grote lijnen ook het in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd vigerende rechtsstelsel met betrekking tot het onroerend goed in onze streken behandelen. Daarmee is zijn verhaal niet alleen nuttig voor onderzoekers en auteurs, maar ook leerzaam voor geïnteresseerden in dit onderdeel van recht, waarmee iedereen in publicaties over lokale en regionale onderwerpen geconfronteerd wordt.

Begonnen wordt met de genoemde algemene beschouwing, die vervolgens nader zal worden toegelicht aan de hand van minstens één voorbeeld: de rechten op onroerend goed in Utrecht vanaf de Frankische Tijd.

We beschouwen de lezing als een discussiecollege. Er zal daarom ruime gelegenheid worden geboden tot het inbrengen van standpunten en het stellen van vragen.

Programma

19.00 uur:  Inloop en ontvangst

19.30 uur:  aanvang discussiecollege, gegeven door Dr. Martin W.J. de Bruijn

21.30 uur: einde discussiecollege, korte nazit

De spreker

Dr. Martin W.J. de Bruijn (Tilburg 1948) studeerde rechten in Tilburg en promoveerde in 1994 in Amsterdam op de jurisdictie over onroerend goed in de stad Utrecht. Sindsdien is hij werkzaam als zelfstandig historisch onderzoeker. Hij publiceerde over onderwerpen van de lokale en regionale geschiedenis van Utrecht en Noord-Brabant en rechtsgeschiedenis, wat het laatste betreft met name de geschiedenis van de rechten op onroerend goed in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Samen met zijn partner, de mediëviste dr. Charlotte (Lotty) J.C. Broer, doet hij onderzoek naar de vroege kerkelijke geschiedenis van het bisdom Utrecht. Website: www.broerendebruijn.nl.

Lokatie

Groote Sociëteit
Koestraat 8, 8011 NK Zwolle

Parkeren

Er is een parkeerterrein bij de Potgietersingel, maar deze is vaak bezet. Verder is er een mogelijkheid in de parkeergarage Maagjesbolwerk,  die voldoende ruimte heeft.