Clemens Hogenstijn geridderd

Bij Koninklijk Besluit is dr. C.M. Hogenstijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De loco-burgemeester van Deventer Liesbeth Grijsen reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit.

Ridder Clemens met zijn echtgenote, kort na de uitreiking van de versierselen, in de Broerenkerk te Deventer.
© foto: VORG

Clemens Hogenstijn heeft gedurende meer dan 35 jaar met zijn fenomenale kennis van de historie van Deventer en Overijssel, het verleden van de stad Deventer en de provincie Overijssel ontsloten. Hij deed en doet dit door het schrijven van tientallen boeken (41), wetenschappelijke artikelen (59) en overige publicaties, als boekrecensies, in memoriams, brochures en artikelen (meer dan 100) en honderden lezingen.

Van 1999 tot 2015 was Clemens Hogenstijn bestuurslid, en daarna lid van de Raad van Advies van onze Vereeniging.