Brexit in de 16e eeuw

Problemen met Engelse handelaren in Europa zijn niet nieuw. Al in de 16e eeuw werd de Engelsen de handel in Duitsland verboden. De Kampenaren waren er snel bij, en vroegen de Engelsen zich in hun stad te vestigen en de haven te gebruiken voor doorvoer naar het achterland.

Een artikel uit 1865 uit de Verslagen en Mededeelingen vertelt daarover:
“Berigten omtrent de gewenschte vestiging der Engelse avonturiers te Kampen in 1597 en 1598”.

U kunt dit hier downloaden.

 

Wapen van de merchant adventurers uit Londen,
die als motto hadden: Dieu nous donne bonne adventure