Op de foto! Digitaliseren van onze boeken

Medewerkers van de Athenaeumbibliotheek in Deventer zijn druk bezig met het inpakken van boeken. In het kader van het Googleproject van de Koninklijke Bibliotheek (KB) worden 1.100 boeken uit onze collectie gedigitaliseerd. Deze zullen over een aantal maanden te vinden zijn op de website Delpher van de KB. Daarmee wordt bereikt dat onderzoek en raadplegen veel gemakkelijker worden. De boeken komen overigens weer terug in de Athenaeumbibliotheek en zijn ook daar weer te bekijken.

De boeken staan al met uitleengegevens in het rek te wachten.

Ze zijn uit de periode 1630-1875 en geselecteerd omdat het boeken zijn die niet in een andere collectie (KB of universitair) aanwezig zijn.  De onderwerpen hebben veel te maken met Overijselsch Regt, zoals titels:” Landt-Regten van Over-Yssel (1635)”, “Redenen waeromme de provintiale finantien in Over-Yssel wederom in verloop sijn geraackt”(1670), “Over den eigenaardigen rechtstoestand van nog niet geoogste vruchten volgens Overijsselsch Landrecht”(1874), maar ook wat luchtiger materiaal zoals “Den Italiaenschen waersegger, ofte een oprechte prognosticatie op het jaer 1766”, “Aantekening betrekkelijk het gebruik van den hoed hier te lande”(1750), en “Burgers vrijheids zang”(1786).