Bijeenkomst voor onderzoekers wordt verplaatst

Wij hebben iets onder de leden. De belangstelling voor geschiedenis vertaalt zich voor menigeen in het doen van onderzoek. Als liefhebber, amateur, met meer of minder ervaring of professioneel. Om meer inzicht te verkrijgen, de geschiedenis beter te begrijpen, feitelijkheid of bronnen te zoeken.

Om van elkaar eens te horen waar iemand mee bezig is, een idee te krijgen of ervaring uit te wisselen zouden we op maandagavond 25 maart een bijeenkomst voor deze mensen organiseren. Gezien het aantal aanmeldingen zal deze avond niet doorgaan, maar op een later moment plaatsvinden.

Onderwerp

Kennismaken met onderzoekers, hun onderwerp en uitwisseling

De deelnemers zal worden gevraagd zichzelf kort voor te stellen en iets te vertellen over hun belangstellingsgebied en hun onderzoeksactiviteiten. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen, discussie of het inbrengen van een vraagstuk.

De gespreksleider zal zorgen dat iedereen aan de orde komt en het onderlinge gesprek goed verloopt.

We hebben een aantal Gouden Regels voor deze avond:

1. iedere vorm van onderzoek en elk onderwerp is even belangrijk
2. elke individuele inspanning en voorkennis is waardevol
3. we komen om iets van elkaar te leren en te waarderen

De gespreksleider

John van Zuidam (1945) is in Nijverdal geboren en heeft zijn schooltijd in Almelo doorgebracht, daarna is hij sociale geografie gaan studeren in Nijmegen. Van 1970 tot 2005 was hij docent en decaan aan het Canisiuscollege in die stad. Na jarenlang onderzoek te hebben gedaan naar allerhande aspecten van buitenplaatsen van Twentse textielondernemers verscheen eind 2018 zijn boek Oale groond.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Parkeren

Raalte heeft het betaald parkeren afgeschaft. Rondom de Kerkstraat is er ruimschoots parkeergelegenheid, binnen 4 minuten bent u bij Hotel De Zwaan.