Wintervergadering, 7 oktober 2016

Het bestuur van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Wintervergadering die op 7 oktober a.s. zal worden gehouden te Deventer.

Stadhuis

Nieuw en oud Stadhuis aan het Grote Kerkhof.

Aanmelding

vóór 30 september 2016 via info@vorg.nl. De kosten bedragen:  € 25 p.p. U wordt verzocht dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL48 INGB 0005467046 t.n.v. Overijsselsch Regt en Geschiedenis o.v.v. Deventer 2016.

 Programma
10.00 uur            Inloop, ontvangst en koffie in het stadhuis, Grote Kerkhof 1 (toegang via de nieuwbouw)

10.30 uur            Welkom door de heer burgemeester ir. A.P. Heidema, lid van het Comité van Aanbeveling van de VORG

10.45 uur            Lezing met film door de heer E. van Staveren, teammanager MOM bij de gemeente Deventer over het stadhuis, oud en nieuw, met aansluitend een     rondleiding

12.30 uur            Aperitief en lunch in Sociëteit De Hereeniging,
Grote Poot 2 (direct naast het stadhuiskwartier)

14.00 uur            Lezing (bij goed weer: stadswandeling) door de heer dr. C.M. Hogenstijn over ‘Een profiel van Deventer in het midden van de 18de eeuw’

14.45 uur            Lezing door de heer mr. H.J. Nalis, over de ruim honderdjarige museumgeschiedenis van Deventer ‘Merkwaardig en Zeldzaam: 160 jaar Deventer museum’

 15.30 uur            Borrel in de Sociëteit

Praktische informatie

Openbaar vervoer: Het stadhuiskwartier ligt ongeveer een kwartier lopen van het NS-station.

Per auto: Parkeren kan kosteloos aan de overzijde van de IJssel bij het park De Worp, dan met de pont overvaren. Het stadhuiskwartier ligt enkele minuten lopen vanaf de aanlegplaats van de pont.

Societeit